ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ

ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ คือ ไฟฟ้า 220v. (ไฟ 1 เฟส) มักเรียกว่า ไฟ 2 สาย มีสายไฟ 2 เส้น (สายดิน 1 เส้น) เป็นไฟฟ้า 1 เส้น และ นิวตรอน 1 เส้น (ส่วนอีกเส้นคือสายดิน ป้องกันไฟฟ้ารั่ว) ส่วนใหญ่เครื่องใช้ไฟฟ้าจะมีสายไฟแค่ 2 เส้น (ไม่มีสายดิน) เสียบเข้าปลั๊กบ้านแบบ 2รู ก็ใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือ เครื่องจักรนั้นๆ ได้เลย บางอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ สายไฟจะมี3เส้น ปลั๊กเสียบจะมี3ขา เส้นที่เพิ่มมานั้น (เพิ่ม สายดิน 1 เส้น) คือ สายดินป้องกันไฟรั่ว ใช้กับช่องเสียบแบบ 3รู


ลักษณะงาน


- ประกอบติดตั้ง ตู้เมนไฟ (MDB , SDB , LOAD CENTER

- งานติดตั้ง รางไฟ และ ท่อไฟ ( CABLE TRAY , LADDERWIRE WAY , CONDUCT )

- งานเดินสายเมนไฟฟ้า ในอาคาร , นอกอาคาร

- งานติดตั้งระบบไฟแสงสว่าง ภายใน และ ภายนอกอาคาร

- งานติดตั้งเต้ารับ ภายใน และ ภายนอกอาคาร" เรามุ่งเน้นคุณภาพ บริการและมาตรฐานความปลอดภัยมาเป็นอันดับ 1 "

ตัวอย่างผลงานของเรา

ติดต่อเรา
บริษัท เอสแอลเค เพาเวอร์ ซิสเท็มส์ จำกัด