บริษัท เอสแอลเค เพาเวอร์ ซิสเท็มส์ จำกัด

บริษัท เอสแอลเค พาวเวอร์ ซิสเท็มส์ จำกัด เป็นบริษัททีเกิดขึ้นจากวิศวกรกลุ่มหนึ่งที่ได้รวมตัวจัดตั้ง ทีมงาน เพื่อตอบโจทย์งานต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม อาทิ เช่น งานติดตั้งเครื่องจักร ระบบงานท่อ และระบบงานไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งในตอนแรกเราเป็นเพียงกลุ่มทีมงานที่เก็บเกี่ยวประสบการณ์ และด้วยความพยายาม บริษัท เอสแอลเค พาวเวอร์ ซิสเท็มส์ จำกัด ได้จดทะเบียนขึ้นเป็นบริษัทเมื่อ 29 กรกฎาคม 2556 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท และเรายังไม่ หยุดการพัฒนาตนเอง เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าให้มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นงานระบบ งานบริการ เราพร้อมยินดีรับใช้ ลูกค้าทุกท่าน ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ตามมาตรฐาน พร้อมด้วยทีมงานคุณภาพ


รายละเอียดธุรกิจบริษัท

1. งานไฟฟ้ากำลัง งานไฟฟ้าคอนโทรล และไฟฟ้าสื่อสาร

2. งานระบบปรับอากาศ

3. งานระบบท่อสุขาภิบาล และระบบท่ออุตสาหกรรม

4. งานขนย้าย ติดตั้งเครื่องจักรทุกชนิด

5. งานระบบระบายอากาศ

6. งานโครสร้างเหล็กทุกชนิด

7. งานระบบป้องกันอัคคีภัย และงานระบบสายล่อฟ้า

8. งานออกแบบ ผลิตและติดตั้งระบบสายพานลำเลียง

9. จัดหาอุปกรณ์ต่างๆ ตามความต้องการลูกค้าเราสัญญาว่าเราจะไม่หยุดการพัฒนาเพียงเท่านี้ จะปรับปรุงและรักษามาตรฐานการทำงานของเราให้ดียิ่งขึ้น พร้อมควบคู่กับความปลอดภัยในการทำงาน


" เรามุ่งเน้นคุณภาพ บริการและมาตรฐานความปลอดภัยมาเป็นอันดับ 1 "

เป้าหมายองค์กร


ความปลอดภัย : วางแผนการติดตั้งให้กระชับและสามารถปฏิบัติได้จริงบนพื้นฐานความปลอดภัย

งบประมาณ: เหมาะสม และไม่บานปลาย

เวลาการติดตั้ง : ปฏิบัติงานได้ตามแผนงานของลูกค้า

มาตราฐานการติดตั้ง : ติดตั้งงานได้ตามมาตราฐานวิศวกรรม ตามแต่ละประเภท

บริการหลังการขาย : บริการแก้ไขหากมีความผิดปกติ ภายหลังการติดตั้งเสร็จในช่วงระยะเวลา 1 ปี


ผังองค์กรบริษัท เอสแอลเค เพาเวอร์ ซิสเท็มส์ จำกัด<


1. งานเครื่องจักร มีทีมงาน 24 คน

2. งานระบบไฟฟ้า และงานระบบท่อ มีทีมงาน 18 คน

3. งานโครงสร้างเหล้กและก่อสร้าง มีทีมงาน 15 คน

4. งานระบบไฟฟ้าคอนโทรล มีทีมงาน 8 คน

5. งานระบบไฟฟ้าแรงดันสูง มีทีมงาน 10 คน

6. งานระบบระบายอากาศ มีทีมงาน 8 คน

7. งานระบบสายล่อฟ้า มีทีมงาน 8 คน


ติดต่อเรา
บริษัท เอสแอลเค เพาเวอร์ ซิสเท็มส์ จำกัด