ร่วมงานกับเรา

บริษัท เอสแอลเค พาวเวอร์ ซิสเท็มส์ จำกัด ต้องการบุคลากร จำนวนมาก เพื่อร่วมกันพัฒนาองค์กร ให้เติบโตยิ่งขึ้นไป ถ้าท่านสนใจร่วมเป็น

"หนึ่งในสมาชิกครอบครัวของเรา"

1. ช่างไฟฟ้าเทคนิค 5 ตำแหน่ง

วุฒิการศึกษาปวช.-ปริญตรี ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

2. ช่างไฟฟ้าเครื่องกล 5 ตำแหน่ง

วุฒิการศึกษาปวช.-ปริญตรี ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

3. พนักงานสโตร์ 1 ตำแหน่ง

วุฒิการศึกษาปวช.-ปริญตรี ไม่จำกัดสาชาวิชา

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเบอร์ 065-0099538 (คุณสามารถ)ผังองค์กรบริษัท เอสแอลเค เพาเวอร์ ซิสเท็มส์ จำกัด


1. งานเครื่องจักร มีทีมงาน 24 คน

2. งานระบบไฟฟ้า และงานระบบท่อ มีทีมงาน 18 คน

3. งานโครงสร้างเหล้กและก่อสร้าง มีทีมงาน 15 คน

4. งานระบบไฟฟ้าคอนโทรล มีทีมงาน 8 คน

5. งานระบบไฟฟ้าแรงดันสูง มีทีมงาน 10 คน

6. งานระบบระบายอากาศ มีทีมงาน 8 คน

7. งานระบบสายล่อฟ้า มีทีมงาน 8 คน


ติดต่อเรา
บริษัท เอสแอลเค เพาเวอร์ ซิสเท็มส์ จำกัด