ระบบไฟฟ้าแรงดันสูง

คือ ไฟฟ้า 380v. (ไฟ 3 เฟส) มักเรียก ไฟ 3 สาย จริงๆมี สายไฟ 4 เส้น(เพิ่มสายดิน 1 เส้น) เป็นไฟฟ้า 3 เส้น และนิวตรอน 1 เส้น (ส่วนอีกเส้นคือสายดิน ป้องกันไฟฟ้ารั่ว) เครื่องจักรบางอย่างก็มีสายออกมาจากเครื่องแค่ 3 เส้น ไม่มี นิวตรอน และสายดิน / บางเครื่องก็มี 4 เส้น ต้องระวัง เส้นไหนเป็น นิวตรอน ต้องต่อให้ถูกต้อง ไม่มีสายดิน / บางเครื่องก็จะมีครบ 5 เส้นเลย


อุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ใช้กับระบบแรงดันสูง เช่น หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง ,Generator, High Voltage Breaker อุปกรณ์ควบคุม และป้องกัน ที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูง และมีราคาสูง เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นมักจะทำให้โรงงานต้องหยุดการผลิตเป็นเวลานาน Reliability และ Avialability ต่ำ ค่าเสียหายและค่าเสียโอกาสในการผลิตสูง ในการบำรุงรักษาจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจาก mis-operation และ mal-operation


สาเหตุที่ควรเลือกใช้บริการจาก SLK Power System


1. คุณภาพของสินค้า และงานติดตั้งที่มีมาตรฐานรับรอง

2. งานบริการ ที่ลูกค้าสามารถติดต่อเราได้ตลอด และกิริยามารยาทที่เป็นเลิศ

3. เวลาในการส่งมอบงาน เพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียเราจึงให้ความสำคัญกับเรื่องเวลา

4. ความสะดวกสะบายของลูกค้า ที่ลูกค้าสามารถคุยกับเราจบงานกับเราได้ในที่เดียว และราคาที่เป็นธรรม

5. มาตรฐานความปลอดภัย มาเป็นอันดับ 1" เรามุ่งเน้นคุณภาพ บริการและมาตรฐานความปลอดภัยมาเป็นอันดับ 1 "

ตัวอย่างผลงานของเรา

ติดต่อเรา
บริษัท เอสแอลเค เพาเวอร์ ซิสเท็มส์ จำกัด